Video = tuyệt vời -> chia sẻ nó! + Đăng ký YouTube
RC bay nhiệt trong chuyến bay mô hình - giới thiệu chung và chào mừng
Đang tải quảng cáo ...
Tải trước hình ảnh
Lên kế tiếp

RC bay nhiệt trong chuyến bay mô hình - một ngày bắt đầu với những quan sát đầu tiên

hủy bỏ
Tắt đèn
Tiếp theo tự động
Nhà hát
0 Comments
2.960 Xem
Lặp lại Lặp lại
More Videos More Videos
Lý thuyết bay mô hình
Nhận biết bay nhiệt, căn giữa và tạo đường bay với mô hình tàu lượn RC
Hàng đầu

Willkommen

đặt
×