Video = tuyệt vời -> chia sẻ nó! + Đăng ký YouTube
L-39 ALBATROS ANDY ANDREWS từ TEAM USA chuyến bay thi đấu RC TURBINE (20KG) JET WM
Đang tải quảng cáo ...
Tải trước hình ảnh
Lên kế tiếp

Sebastian và Robert Fuchs Đội bay nhào lộn 2X AERMACCHI MB-339 của Đội Red Bull

hủy bỏ
Tắt đèn
Tiếp theo tự động
Nhà hát
0 Comments
2.615 Xem
Lặp lại Lặp lại
More Videos More Videos
Hàng đầu

Willkommen

đặt
×