Video = tuyệt vời -> chia sẻ nó! + Đăng ký YouTube
Chiến thuật tam giác GPS phần I, kiểu cá heo, tốc độ bay, MC Đã, cận cảnh - FPV 360 ° trải nghiệm 11 vòng!
Đang tải quảng cáo ...
Tải trước hình ảnh
Lên kế tiếp

Các điểm tách nhiệt - bài giảng chuyên môn bay nhiệt

hủy bỏ
Tắt đèn
Tiếp theo tự động
Nhà hát
0 Comments
4.873 Xem
Lặp lại Lặp lại
More Videos More Videos
Bài báo kỹ thuật
Hàng đầu

Willkommen

đặt
×