Video = tuyệt vời -> chia sẻ nó! + Đăng ký YouTube
Chiến thuật tam giác GPS phần I, kiểu cá heo, tốc độ bay, MC Đã, cận cảnh - FPV 360 ° trải nghiệm 11 vòng!
Đang tải quảng cáo ...
Tải trước hình ảnh
Lên kế tiếp

AMAZING CL-84 DYNAVERT VTOL VERTICAL TAKE-OFF AIRPLANE OUTDOOR DEMO FLIGHT

hủy bỏ
Tắt đèn
Tiếp theo tự động
Nhà hát
0 Comments
5.510 Xem
Lặp lại Lặp lại
More Videos More Videos
Hàng đầu

Willkommen

đặt
×