Video = tuyệt vời -> chia sẻ nó! + Đăng ký YouTube
PHỎNG VẤN MULTIPLEX EASYSTAR RC FLIGHT CHRISTIAN STELZLE TRẺ TRUNG TỪ URBACH TANNENALM [4K]
Đang tải quảng cáo ...
Tải trước hình ảnh
Lên kế tiếp

Tại sao máy bay mô hình bay được? - Khái niệm cơ bản về lực nổi: tĩnh, nổi động

hủy bỏ
Tắt đèn
Tiếp theo tự động
Nhà hát
0 Comments
7.958 Xem
Lặp lại Lặp lại
More Videos More Videos
Hàng đầu

Willkommen

đặt
×