Video = tuyệt vời -> chia sẻ nó! + Đăng ký YouTube
Các điểm tách nhiệt - bài giảng chuyên môn bay nhiệt
Đang tải quảng cáo ...
Tải trước hình ảnh
Lên kế tiếp

Aurora TT bằng Composite RC Gliders - Xem lại / Đánh giá video ở 4K

hủy bỏ
Tắt đèn
Tiếp theo tự động
Nhà hát
0 Comments
6.157 Xem
Lặp lại Lặp lại
More Videos More Videos
Lý thuyết bay mô hình
Hàng đầu

Willkommen

đặt
×